محصولات یو پی وی سی ایستاوین

درب و پنجره دوجداره تک حالته
Turn only uPVC Door & Window

بازشو این درب و پنجره ها صرفا از یک سمت حول محور قائم قابلیت باز شدن را دارا می باشد