احمد قدسی منش

احمد قدسی منش

احمد قدسی منش فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 آغاز نمود. وی موسس دفتر معمار شار است و از پروژه های مطرح او می توان به ویلا شماره ی دو، خانه شماره سه، ویلا شماره ی چهار، ویلا شماره ی هفت، آپارتمان شماره ی یک، آپارتمان شماره ی دو، آپارتمان شماره ی چهار، آپارتمان شماره ی شش و آپارتمان شماره ی هفت اشاره نمود.

پروژه های مشترک با گروه ایستاوین: آپارتمان شماره دو، خانه شماره سه و آپارتمان شماره ی هفت.