استودیو طرح مانا

لیلا شکرالهی

لیلا شکرالهی

علی شکرالهی

علی شکرالهی

پریسا محمدی

پریسا محمدی

حمیدرضا محمدی

حمیدرضا محمدی

استودیو طرح مانا از سال 1386 فعالیت حرفه ای خود را شروع کرده است. حمیدرضا محمدی و علی شکرالهی از دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد شیراز، پریسا محمدی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شیراز و لیلا شکرالهی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران از اعضای اصلی دفتر هستند. این گروه در تلاش است تا از تاثیر اقلیم در ساختمان و تاثیر آن در فرم و کالبد بنا و ارایه ی جزئیات جزء به جزء در طرح بنا بهره بجوید.

ساختمان اداری هدایت، ساختمان تجاری- مسکونی 08 – 28، ساختمان 23 الف، آپارتمان مانا 81، آپارتمان مسکونی هانا و خانه ی افراق از آثار این گروه در رسانه های معماری منتشر شده است.

پروژه های مشترک با مجموعه ی ایستاوین: افراق، هدایت، 23 الف و آپارتمان مسکونی هانا.