محصولات ایستاوین

توری

توری های جمع شونده و انواع آنها

همزمان با معرفی بازشوهای جدید برای پنجره ها، شکل و فرم توری نیز از حالتهای سنتی، ثابت و لولایی به حالات پلیسه جمع شونده تغییر یافته است. مزیت بارز توری های جمع شونده پلیسه ای آن است که در مواقع بسته بودن پنجره، توری ها جمع آوری شده و ضمن آنکه مانع دید نمی شوند، دچار فرسایش و آلودگی در شرایط محیطی نیز نخواهند شد.

تورهای تولید شده امکان طراحی و تنظیم با کلیه انواع بازشو شامل تک جهته، کلنگی، کشویی عمودی، فولکس واگنی، دوجهته، فرانسوی، کشویی افقی، آکاردیونی و انواع درب ها را دارا می باشند. قطعات استفاده شده در ساختار توری ها از مرغوب ترین پروفیل های آلومینیم و توری های فایبر گلاس ساخته می شوند.