علیرضا پیامی فر

علیرضا پیامی فر

علیرضا پیامی فر فارغ التحصیل دانشکده معماری دانشگاه آزاد شیراز و دانشگاه تکنیک وین، فعالیت حرفه ای خود را از سال 1375 آغاز نمود. از پروژه های مطرح او طراحی فرودگاه آموزشی زرقان، طراحی مجموعه سه هزار واحدی زرقان، مجموعه ی هزار و پانصد واحدی بهارستان اصفهان، مجموعه هفتصد واحدی صدرا و مجموعه ی ورزشی حسینی الهاشمی هستند.

پروژه ی مشترک با مجموعه ی ایستاوین: پروژه ی مسکونی 26 الف.