محمدمهدی اخوان صفا

محمدمهدی اخوان صفا

محمدمهدی اخوان صفا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است. وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386 آغاز نمود.

پروژه های مشترک با گروه ایستاوین: پروژه 15 واحدی خورشید، پروژه ی متین، پروژه ی ارم، پروژه ی 15 واحدی پادیاو کوچه 5، پروژه ی قصردشت کوچه 59، پروژه ی مطهری و پروژه ی قدوسی.