گروه مشاور و طراح شهرنیاز

شهرام زارع

شهرام زارع

نیاز اسماعیلی

نیاز اسماعیلی

نیاز اسماعیلی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته معماری از دانشگاه امارات و شهرام زارع فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده معماری آزاد شیراز هستند و فعالیت حرفه ای خود را از سال 1376 آغاز نموده اند. شهرام زارع مهندس شایسته ی تقدیر در سال 1393 بوده است. از جمله پروژه های مطرح آن ها پروژه ی تجاری شیرازمال است.

پروژه های مشترک با مجموعه ایستاوین: پروژه ی مسکونی خیابان عظیم و زیتون 10.