بهزاد الطافی

بهزاد الطافی

بهزاد الطافی فارغ التحصیل معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز فعالیت حرفه ای خود را از سال 1376 آغاز نمود.

پروژه های مشترک او با گروه ایستاوین: ساختمان یونیک، ساختمان مدادرنگی، ساختمان زوما.