منظره ای شفاف تر به تیم ایستاوین

هیئت مدیره

بابک-شریعت-زاده

بابک شریعت زاده

امیر آزادی یزدی

امیر آزادی

بهراد آزادی

بهراد آزادی

فریدون فرقانی

بهرنگ البرزی

بهرنگ البرزی

کادر دفتری

غلامحسین ذهبی

غلامحسین ذهبی

کیوان نیک ذات

کیوان نیک ذات

شیوا بینایی

شیوا بینایی

لیلا خالقی

لیلا خالقی

سها بصیری

سها بصیری

زینب ایزدی

زینب ایزدی

نرگس روزیطلب

نرگس روزیطلب

بهروز تیما

بهروز تیما

پریسا جمشیدی

پریسا جمشیدی

مرضیه لالیان پور

مرضیه لالیان پور

کاووس صمیمی

کاووس صمیمی

جعفر گلزار

جعفر گلزار

تیم اجرایی

حسام موسوی

حسام موسوی

حیدرعلی کیاسی

حیدر علی کیاسی

کامبیز خسروی

کامبیز خسروی

بهروز زارعی

بهروز زارعی

کامران محمودی

کامران محمودی