گواهینامه ها و مدارک ایستاتست

با توجه به اهمیت کیفیت محصولات تولید شده در گروه ایستاوین، بر آن شدیم تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، اولین آزمایشگاه همکار در حوزه تست پنجره و نما را در جنوب کشور تاسیس نموده و به بهره برداری رسانیم. ایستاتست از سال 1389 تنها آزمایشگاه همکار دارنده استاندارد ایران در زمینه تست درب و پنجره و نما می باشد و کلیه محصولات خود را بصورت استاندارد تولید می نماید.

پروانه کارشناس استاندارد ایستاتست

پروانه کارشناس استاندارد ایستاتست

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکاران

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکاران