آزمایشگاه ایستاتست

 
 

آزمایشگاه ایستاتست

 
 

آزمایشگاه ایستاتست

 
 

آزمایشگاه ایستاتست

آزمون های تخصصی کیفیت در و پنجره و نما ایستاتست

مجموعه ایستاتست وابسته به گروه صنعتی طرح و ساخت ایستا در زمینه انجام آزمونهای درب، پنجره، نما و آموزش کنترل کیفیت واحد های تولیدی به عنوان یکی از مراکز فعال در امر تحقیق و توسعه حوزه درب، پنجره، نما و افزون بر آن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام آزمون های درب، پنجره، نما بر مبنای استاندارهای ملی ایران از سال 1392 مشغول به فعالیت می باشد. هدف مجموعه ایستاتست ایجاد تمرکز بر دقت در انجام آزمون ها می باشد تا بدین وسیله بتواند علاوه بر کمک به بهبود مستمر کیفیت در فرآیند های تولیدی، گامی نو در حوزه تحقیقات ساختمان بردارد.

درب و پنجره و نما

پس از تولید یک محصول، آزمون و ارزیابی عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از تولید مناسب و با کیفیت استاندارد ضروری می باشد. آزمون های عملکرد در و پنجره ها، نفوذپری هوا، فشار باد و آب بندی از فاکتورهای اساسی در ایجاد و استمرار تولید یک محصول با کیفیت می باشد. برای پی بردن به این موضوع می توانید به مقاله نقش پنجره در کاهش مصرف انرژی مراجعه کنید. ایستاتست، تنوعی از آزمون های مختلف را با استاندارهای ملی و بین المللی ارایه می نماید.

آزمون فشار باد ایستاوین شیشه ها

آزمون نفوذپذیری هوا

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته و میزان نفوذ هوا به درون ساختمان اندازه گیری می شود. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 7822 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11093 رده بندی می گردد.

آزمون فشار باد پنجره ایتساوین ایستاست

آزمون مقاومت در برابر فشار باد

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد (طوفان) مورد بررسی قرار گرفته و میزان خمش اجزاء عمودی نمونه مورد آزمون اندازه گیری می گردد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 11421 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11420 رده بندی می گردد.

آزنمون فشار آب ایستاوین ایستاتست

آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر بارش باران همراه با فشار باد مورد بررسی قرار گرفته و درجه مقاومت نمونه مورد آزمون مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 7821 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11864 رده بندی می گردد.

آزمایشگاه ایستاوین ایستاتست در حال انجام آزمون درب و پنجره

عملکرد و استحکام

در این آزمون ساختار نمونه در برابر باز و بسته شدن متوالی مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 8510 انجام و رده بندی می گردد.

آزمون ضضربه با چکش به پنجره ایتساوین

امنیت

در این آزمون رفتار نمونه در برابر ورود غیر مجاز مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 8510 انجام و رده بندی می گردد.

آزمون سنجش عبور گرما و سرما از پنجره ایستاوینه

جوش

آزمون جوش، در و پنجره ، BS EN 514: 2000 ISIRI10930 و نتایج آن مطابق با استاندارد BS EN 514: 2000 ISIRI10930 تحلیل می شود.

قابلیت پنجره های دوجداره ایستاوین در زمینه ی بازتاب نور خورشید

آزمون هدایت امواج مرئی

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر تابش امواج مرئی در طول موج های mm 400-700 مورد بررسی قرار گرفته و میزان هدایت نمونه مورد آزمون اندازه گیری می شود.

آزمون سنجش عبور موج نویر ایستاوین

آزمون هدایت امواج مادون قرمز

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر تابش امواج مادون قرمز در طول موج 365mm مورد بررسی قرار گرفته و میزان هدایت نمونه مورد آزمون اندازه گیری می شود.

آزمون سنجش عبور نور و گرمای خورشید از پنجره ایستاوین

آزمون هدایت امواج ماورا بنفش

قرار گرفتن در معرض نور خورشید می تواند مشکلات پوستی و سرطان پوست را به همراه داشته باشد. در این آزمون رفتار نمونه، در برابر تابش امواج ماورا بنفش در طول موج 950mm مورد بررسی قرار گرفته و میزان هدایت نمونه مورد آزمون اندازه گیری می شود.مهمترین ویژگی های یک شیشه در جهت محافظت مقابل امواج ماورابنفش، رنگ و نوع شیشه(خصوصاٌ شیشه های لمینت شده) است.

آزمایشگاه ایستاتست

آزمون ضریب بهره انرژی حرارتی خورشید

یکی از ویژگی های مهم در پنجره ها قابلیت کنترل انرژی حرارتی خورشید است. منابع اصلی حرارت، متصاعد شده از سوی خورشید و آسمان است. (یا بازتاب به صورت غیر مستقیم از سطح زمین) مقداری از امواج حامل انرژی حرارتی تابشی از طریق شیشه ها وارد ساختمان می شوند، مقداری نیز جذب شیشه شده و به صورت غیر مستقیم وارد می شود. در این آزمون نمونه، در برابر تابش امواج مرئی، مادون قرمز و ماورا بنفش مورد بررسی قرار گرفته و ضریب بهر انرژی حرارتی خورشید، در نمونه مورد آزمون اندازه گیری می گردد.

پروفیل UPVC

پنجره پروفیل uPVC یو پی وی سی ایستاوین

آزمون جوش

استحکام جوش یک پنجره UPVC تابعی از عوامل پیچیده و گوناگون می باشد. مهم ترین این عوامل فرمولاسیون تولید پروفیل پنجره فرآیند تولید و شرایط جوش می باشد. در این آزمون رفتار نمونه، در برابر اعمال نیروهای منجر به شکست مورد بررسی قرار گرفته و میزان مقاومت جوش گوشه ها اندازه گیری می گردد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 10930 انجام و درجه بندی می گردد.