محصولات پروفیل یو پی وی سی و آلومینیومی ایستاوین

درب و پنجره با یراق آکاردئونی
Fold and Slide uPVC/Aluminium Door & Window

این سیستم مدرن درب و پنجره های یو پی وی سی و آلومینیم برای باز نمودن کامل بین دو فضای در کنار هم ایده آل می باشد. با باز نمودن قفل و حرکت دادن پنجره ، پنجره به آسانی در یک سمت جمع می شود و هیچگونه پروفیل میانی در فضای ما بین پنجره قابل مشاهده نمی باشد