محصولات پروفیل یو پی وی سی و آلومینیومی ایستاوین

درب و پنجره با یراق فرانسوی
French uPVC/Aluminium Door & Window

پنجره های دو لنگه فرانسوی عموما جهت پنجره های رو به فضای باز و یا بالکن مورد استفاده قرار می گیرند و جذابیت استفاده از آن ها به علت عدم وجود پروفیل میانی وسط پنجره در هنگام باز شدن دو لنگه می باشد