دفتر معماری مان

محمد گرمنجانی

محمد گرمنجانی

سمیرا شفیعی

سمیرا شفیعی

سمیرا شفیعی فارغ التحصیل کارشناسی معماری در سال 1388 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری در سال 1391 از دانشگاه شهید بهشتی تهران به همراه محمد گرمنجانی دانش آموخته کارشناسی در رشته معماری از دانشگاه حافظ شیراز و دانش آموخته ی کارشناسی ارشد در رشته ی معماری از دانشگاه آزاد شیراز، موسسین استودیو معماری مان در سال 1395 هستند. از افتخارات مان می توان به این موارد اشاره کرد: فینالیست جایزه ی دوسالانه ی هنر و معماری برای پروژه ی آپارتمان مسکونی شریفی، فینالیست جایزه ی تهران برای پروژه ی آپارتمان مسکونی شریفی، فینالیست جایزه ی تهران برای پروژه ی آپارتمان مسکونی سنا و راه یابی به مرحله ی نیمه نهایی جایزه ی معمار در بخش آپارتمان مسکونی برای پروژه ی دیدار.

پروژه ی مشترک با مجموعه ی ایستاوین: پروژه مسکونی دیدار.