دفتر معماری نوا

آرش دبیری

آرش دبیری

فاطمه میمنی

فاطمه میمنی

فاطمه میمنی و آرش دبیری، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران مرکزی، فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386 آغاز نمودند و از جمله جوایزشان مسابقه ی محدود طراحی مجموعه پزشکی اقامتی و گردشگری زند است. از پروژه های مطرح آن ها می توان به طراحی فاز دو مجتمع تجاری، اداری، تفریحی پین پلازا، طراحی فاز یک و دو و اجرای نمای مجتمع پزشکی 81 قصردشت، طراحی فاز دو و نظارت اجرای مجتمع مسکونی گالریا اشاره نمود.

پروژه های مشترک با مجموعه ی ایستاوین: مجتمع مسکونی خیابان رادفر، مجتمع مسکونی خیابان شاهد و مجتمع پزشکی 81 قصردشت.