دفتر معماری کانتکست

علی شامس

علی شامس

فرزان جباری

فرزان جباری

فرزان جباری کارشناسی ارشد معماری و عضو انجمن مهندسان ویرجینیا و عضو عالی رتبه ی انجمن سازندگان ساختمانی واشنگتن در سال 1390 به همراه علی شامس کارشناسی ارشد معماری، ادونس مستر معماری اقلیمی از دانشگاه نیوکسل استرالیا و عضو مدعو انیستیتو انرژی و منابع دانشگاه نیوکسل، دفتر معماری کانتکست را تاسیس نمودند. طراح بیمارستان و کلینیک های درمانی بسیاری از جمله مرکز درمانی پژوهشی فوق تخصصی سرطان دانشکاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان مادر و کودک خدیجه و دانشکده ی علوم پایه ی دانشگاه شیراز از آثار آنهاست. طراحی مراکز اداری، تجاری و صنعتی از جمله مرکز خرید فرهنگ شهر، شرکت ایستاوین و دفتر شرکت محمد فریدونی و همکاران، مراکز عمومی از جمله کتابخانه ی صدرا و باشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین 39 پروژه ی مسکونی و 43 واحد ویلایی و 19 واحد آپارتمانی از جمله پروژه های این مجموعه هستند.

پروژه های مشترک با گروه ایستاوین: ویلای دکتر شاهیان، دفتر شرکت ایستاوین و پنت هاوس دکتر نیک اقبالیان.