پیام پیرو

پیام پیرو

پیام پیرو فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد شیراز و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران است. او فعالیت حرفه ای خود را از سال 1384 آغاز نمود.

پروژه ی مشترک با مجموعه ی ایستاوین: پروژه ی مسکونی پروانه.