مقایسه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و نوار آب بندی دومنظوره و پروفیل سری 60 و نوار آب بندی تک سوراخ و دو سوراخ (لاستیک ضربه گیر و شیشه گیر)

By 4 خرداد 1398 Uncategorized

چکیده :

هدف از این مقاله بررسی رفتار پنجره ها در شرایط کاملاً یکسان و به کارگیری لاستیک های دومنظوره تک سوراخ و دو سوراخ در مقایسه با لاستیک دومنظوره بوده که شرایط آب بندی و هوابندی در هر دو حالت بررسی می گردد.

انواع لاستیک های درزگیر در بازار وجود داردکه در تولید و ساخت دروپنجره دوجداره مورد استفاده قرار میگیرد. دو عامل در انتخاب لاستیک های درزگیر مهم است: یکی نوع لاستیک و دیگر میزان هم پوشانی لاستیک .

 در صنعت دروپنجره یوپی وی سی لاستیک های EPDM است که کاربرد زیادی دارد. این لاستیک درزگیر جزو بهترین لاستیک ها می باشد. غیر قابل بازیافت بوده و تنوع رنگ ندارد.

 نوع دوم لاستیک های درزگیر TPEیا TPVاست که البته با نام های مختلف در بازار عرضه می شود. که مواد پایه آنها همان EPDM است که اصطلاحا به EPDMPP مشهور است . این لاستیک ها قابل بازیافت شده است و دارای تنوع رنگ بوده و درعین حال می توان به طور همزمان این لاستیک ها با پروفیل جوش داد. قدیمی ترین لاستیک های درزگیر که کیفیت خوبی داشته و الان کمتر در بازار صنعت پنجره مورد استفاده قرار می گیرد، لاستیک های سیلیکونی است که هم عمر نسبتا بالا و هم تنوع رنگ داشته ، همچنین قابل بازیافت هستند .

در ارتباط با میزان هم پوشانی لاستیک های درزگیر پنجره های یوپی وی سی هم باید تاکید کرد که حداقل هم پوشانی این لاسیک ها با پروفیل در محل اتصال باید 8 میلیمتر باشد در غیر اینصورت کارکرد عایق بودن پنجره ها در برابر انتقال هوا ، حرارت و آلاینده ها زیر سوال خواهد رفت.

آزمایشات فوق در آزمایشگاه ایستاتست           ، وابسته به گروه صنعتی طرح و ساخت ایستا انجام پذیرفته که در زمینه انجام آزمونهای درب، پنجره، نما و آموزش کنترل کیفیت واحد های تولیدی به عنوان یکی از مراکز فعال در امر تحقیق و توسعه حوزه درب، پنجره، نما و افزون بر آن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام آزمون های درب، پنجره، نما بر مبنای استاندارهای ملی ایران از سال 1392 مشغول به فعالیت می باشد.

شرایط ویژه آزمون :

استفاده از نوار درزبندی EPDM با نقشه استاندارد پروفیل ساز.

استفاده از نوار درزبندی یک تکه به نحوی که درز نوار در ضلع افقی بالا باشد.

در آزمونه ها برای نوار درزبندی یا از لاستیک دو منظوره و یا لاستیک ضربه گیر و شیشه گیر به صورت جداگانه استفاده شده است.

مسیر عبور نوار درزبندی بین پروفیل میانی ثابت (مولیون) و سایر پروفیل ها با فرز انگشتی باز شده و یا محل تلاقی بریده و چسب زده شود.

آزمون های انجام پذیرفته در آزمایشگاه ایستاتست   به شرح ذیل می باشد :

آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر بارش باران همراه با فشار باد مورد بررسی قرار گرفته و درجه مقاومت نمونه مورد آزمون مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 7821 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11864 رده بندی می گردد.

آزمون نفوذپذیری هوا

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته و میزان نفوذ هوا به درون ساختمان اندازه گیری می شود. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 7822 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11093 رده بندی می گردد.

آزمون مقاومت در برابر فشار باد

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد (طوفان) مورد بررسی قرار گرفته و میزان خمش اجزاء عمودی نمونه مورد آزمون اندازه گیری می گردد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 11421 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11420 رده بندی می گردد.

نمونه ها با پروفیل داخلی سری 60 (با مشخصات ذیل) و بر اساس دفترچه فنی آن شرکت مطابق با استانداردهای تولید ساخته شده و از نمونه 1  سه آزمونه با نوار آب بندی دومنظوره و از نمونه 2  با نوار آب بندی تک و دو سوراخ  نیز سه آزمونه با ابعاد و مشخصات ثابت مطابق طرح روبرو تولید گردید.

مشخصات پروفیل استفاده شده در تولید نمونه ساخته شده:

 مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پایین : کلاس II (حداکثر ارتفاع)

ضخامت دیواره های خارجی : کلاس A (ضخامت بیش از 8/2 میلیمتر)

نوع ماده اولیه : کلاس VM (استفاده از ماده دست اول)

و دارنده گواهینامه رال آلمان

  • مقایسه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و نوار آب بندی دومنظوره و پروفیل سری 60  و نوار آب بندی تک سوراخ و دو سوراخ (لاستیک ضربه گیر و شیشه گیر)

   بر اساس مقایسه رفتار آزمونه ها در آزمون آب بندی، پنجره هایی که با استفاده از پروفیل سری 60 و نوار آببندی دومنظوره ساخته شده اند حائز دو رتبه بالاتر (9A) در حفظ آب بندی نسبت به  پنجره  تولید شده با پروفیل سری 60  و نوار آب بندی تک سوراخ و دو سوراخ (7A)   شده اند.

  فشار دمش آزمون (Pa) مشاهدات آزمون
1-2-2- 0 pass
2-2-2- 50 pass
3-2-2- 100 pass
4-2-2- 150 pass
5-2-2- 200 pass
6-2-2- 250 pass
7-2-2- 300 pass
8-2-2- 450 pass
9-2-2- 600 pass
10-2-2- > 600 Fail

                       نتایج آزمون مقاومت در برابر آب پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و نوار آب بندی دومنظوره

  فشار دمش آزمون (Pa) مشاهدات آزمون
1-2-2- 0 pass
2-2-2- 50 pass
3-2-2- 100 pass
4-2-2- 150 pass
5-2-2- 200 pass
6-2-2- 250 pass
7-2-2- 300 pass
8-2-2- 450 Fail
9-2-2- 600  
10-2-2- > 600  

نتایج آزمون مقاومت در برابر آب پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و نوار آب بندی تک سوراخ و دو سوراخ

   بر اساس مقایسه رفتاری Q600 آزمونه ها  در آزمون هوابندی اول، نمونه تولید شده با پروفیل سری 60 و نوار آب بندی دومنظوره با نشت هوا m3/hm 39/4  نسبت به نمونه  تولید شده با پروفیل سری 60 با نشت هوا m3/hm   38/27 روبرو بوده که نمونه تولید شده با نوار آب بندی دومنظوره  به  میزان قابل توجهی  بهبود عملکرد نسبت به نمونه با نوار آب بندی تک سوراخ و دو سوراخ دارد.

فشار تفاضلی آزمون ( Pa ) 10 50 100 150 200 250 300 450 600
مقادیراندازه گیری شده(m³/h) 0.93 2.60 4.4 5.9 7.13 8.66 10.50 14.29 19.3
مقادیر واحد (m³/hm) 0.21 0.59 1.00 1.33 1.62 1.97 2.39 3.25 4.39
مقادیر واحد (m³/hm²) 0.32 0.91 1.54 2.04 2.49 3.02 3.67 4.99 6.74

آزمون هوابندی اول پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و نوار آببندی دومنظوره

فشار تفاضلی آزمون ( Pa ) 10 50 100 150 200 250 300 450 600
مقادیراندازه گیری شده(m³/h) 4.55 14.25 21.2 27.1 33.97 41.85 49.36 82.78 120.5
مقادیر واحد (m³/hm) 1.03 3.24 4.81 6.16 7.72 9.51 11.22 18.81 27.38
مقادیر واحد (m³/hm²) 1.59 4.98 7.39 9.47 11.87 14.62 17.24 28.91 42.08

آزمون هوابندی اول پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و نوار آببندی تک سوراخ و دو سوراخ

  نتایج آزمون :

     بدیهی می باشد در صنعت و تولید مباحث اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در این بین یکی از موارد قابل اشاره بحث انبار و دپوی اقلام اولیه تولید می باشد. لذا چنانچه کاهش تعداد اقلام در دپوی انبار با افزایش کیفیت همراه باشد ضمن کاهش هزینه ها راندمان بهتری ایجاد گردیده است. امکان استفاده از یک نوع لاستیک به جای دو تیپ لاستیک نیز باعث کاهش هزینه ی انبار و انبارداری شده ضمن اینکه با توجه به نتایج حاصله(که در ذیل اشاره گردیده) به شدت در کیفیت محصول نهایی اثرگذار خواهد بود.

    با توجه به کلیه موارد فوق پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و لاستیک دومنظوره از عملکرد مناسب تری  نسبت به پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و لاستیک تک سوراخ و دو سوراخ در آب بندی داشته و حائز درجه بندی با دو کلاس بالاتر در این  آزمون می گردد. همچنین در مبحث هوابندی عملکرد پنجره با لاستیک دومنظوره به مقدار قابل توجهی بهبود عملکرد نسبت به استفاده از لاستیک تک و دوسوراخ (لاستیک ضربه گیر و شیشه گیر) را دارا می باشد.

نظر خود را بنویسید