محمدمهدی ذاکر حقیقی

محمدمهدی ذاکر حقیقی

محمدمهدی ذاکر حقیقی فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد شیراز در سال 1387 و کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری از دانشگاه سلطنتی فناوری استکهلم KTH در سال 1389  است. او همچنین عضو انجمن SAD دانشگاه KTH سوئد و سرپرست بخش طراحی و آنالیز شهری شرکت معماری White سوئد بوده است. او دفتر معماری بائو را در سال 1393 تاسیس نمود.

پروژه ی مشترک با مجموعه ی ایستاوین: پروژه ی تقاطع مطهری.