نیاز اسماعیلی

نیاز اسماعیلی

نیاز اسماعیلی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته معماری از دانشگاه امارات است و فعالیت حرفه ای خود را از سال 1376 آغاز نموده است. از جمله پروژه های مطرح دفتر مشاوره و طراحی شهرنیاز، پروژه ی تجاری شیرازمال است.

پروژه های مشترک با مجموعه ایستاوین: پروژه ی مسکونی خیابان عظیم و زیتون 10.